Peru是哪个国家?

旅游 5087℃

Peru是哪个国家?

秘鲁

秘鲁是一个国家。 秘鲁国旗秘鲁(西班牙语:Perú;克丘亚语、阿伊马拉语:Piruw),全称秘鲁共和国(西班牙语:República del Perú),是南美洲西部的一个国家,北邻厄瓜多尔和哥伦比亚,东与巴西和玻利维亚接壤,南接智利,西濒太平洋。为南美洲国家联盟的成员国。秘鲁孕育了其中一个最早的文明——小北地区史前文明,以及前哥伦布时期美洲的最大国家印加帝国。16世纪,西班牙帝国征服印加帝国,建立秘鲁总督区,包含西班牙在南美洲的大部分殖民地。